Okolice Aleksandrowa na amerykańskiej mapie wojskowej Army Map Service (AMS) z 1944 r. Skala 1:100 000

okolicealeksandrowanaamerykaskiejmapiewojskowejarmymapserviceamsz1944rskala1100000.jpg

Źródło: http://www.mapywig.org/

Photo album created with Web Album Generator