"Historia magistra vitae" - Cicero


mapa Europy J. Hondiusa z pocz. XVII w.

Galerie map i zdjęć na mojej stronie :

Okolice Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego na starych mapach (XVI-XX wiek)
Aleksandrów Łódzki w epoce PRL - zdjęcia autorstwa p. Witolda Bryszewskiego

Aleksandrów Łódzki - kilka współczesnych zdjęć mojego rodzinnego miasteczka
Spacer śladami historii Łodzi - zapis fotograficzny wycieczki po mieście w 2010 r.
Zabytki Regionu Łódzkiego - zdjęcia z wycieczki do Sulejowa i Inowłodza w 2008 r.
C.D.N.