"Historia magistra vitae" - Cicero


Uniwersytet Łódzki


Konsultacje

Zapraszam na konsultacje w piątki, godz. 12-14. Budynek Instytutu Historii UŁ, pokój 35.
Wstęp do badań historycznych i technologie informacyjne

 • Wstęp do badań historycznych dla studentów I roku historii studiów stacjonarnych - konspekt.

 • Technologie informacyjne - cykl ćwiczeń dla studentów I roku historii oraz II roku regionalistyki kulturowej - konspekt.

 • Różne wzory budowy fiszek na podstawie podręczników akademickich - format Microsoft Word - fiszki.

 • Moja propozycja - fiszka jako aplikacja programu Microsoft Access - fiszka.

 • Podobny pomysł - szablon bazy danych Microsoft Access przeznaczony do katalogowania księgozbioru - biblioteka.

 • Prosta baza danych - służąca do przygotowania własnej kartoteki zagadnieniowej na dowolny temat, format Microsoft Access - kartoteka.

 • Bibliografia - prosta baza danych przeznaczona do porządkowania zebranych materiałów bibliograficznych na dowolny temat, z formularzami przeznaczonymi do wprowadzania opisów książek, artykułów oraz stron internetowych. Została opracowana przy pomocy darmowej aplikacji LibreOffice Base - bibliografia.

Technologie informacyjne - strona z linkami i materiałami

 

Nauki pomocnicze historii, geografia historyczna i kartografia

 • Konwersatorium z nauk pomocniczych historii okresu staropolskiego dla studentów I roku historii studiów stacjonarnych: konspekt.

 • Konwersatorium z nauk pomocniczych historii dla studentów I roku historii studiów zaocznych: konspekt.

 • Konwersatorium z nauk pomocniczych historii: obszerna lista podręczników i lektur do tego przedmiotu - lektury oraz tematy referatów do wyboru.

 • Artykuły do zajęć, program do fiszek, arkusze przeliczające dawne miary, wagi i pieniądze, bazę lektur i inne materiały znajdziecie w dziale warsztat.

 • Geografia historyczna - cykl wykładów i konwersatorium dla studentów I roku historii specjalizacji regionalnej - konspekt.

 • Warsztat naukowy historyka - prerekwizyt dla studentów archeologii - konspekt.

 • Epigrafika, paleografia, heraldyka - dla studentów historii sztuki - konspekt.

 • Elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki - dla studentów okcydentalistyki - konspekt.

 • Kartografia historyczna i wojskowa - dla studentów wojskoznawstwa - konspekt.

Neografia gotycka i archiwistyka

 • Ćwiczenia z neografii gotyckiej dla przyszłych archiwistów z II roku historii UŁ: konspekt, pełniejszy wykaz lektur i tablic neograficznych - lektury.

 • Wykłady kursowe dla przyszłych archiwistów z IV roku historii z przedmiotu dzieje form i systemów kancelaryjnych plan i podręczniki.