"Historia magistra vitae" - Cicero


denar Bolesława Chrobrego
król Polski w stroju turniejowym w Herbarzu Złotego Runa


Heraldyka - artykuły

 • Artykuł Tomasza Pietrasa o zawiłych dziejach i symbolice herbu Orzeł Biały pt.: Z Orłem Białym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki państwowej. Artykuł opublikowany w "Aleksandrów wczoraj i dziś" R. 31, 2013 (przeczytaj)

 • Artykuł Tomasza Pietrasa o początkach polskiego herbu państwowego Orzeł Biały pt.: Skąd się wzięło nasze godło? (przeczytaj)

 • Artykuł Tomasza Pietrasa o Orle Zygmuntowskim na tle dziejów polskiej heraldyki państwowej - komentarz heraldyczny do kalendarza na rok 2012 wydanego przez Senat RP pt.: Kilka uwag na marginesie dziejów Orła Białego. (przeczytaj)

 • Artykuł Tomasza Pietrasa na temat polskiej symboliki wojskowej pt.: Od słowiańskich stanic do orzełka wojskowego. (przeczytaj)

 • Artykuł Tomasza Pietrasa o heraldyce ziemskiej i projektach herbu województwa łódzkiego pt.: Hybryda kujawska w herbie województwa łódzkiego. (przeczytaj)

 • Artykuł Tomasza Pietrasa o symbolice herbów niektórych miast województwa łódzkiego pt.: Galeria herbów miast ziemi łódzkiej. (przeczytaj)

 • Artykuł Marka Adamczewskiego o aktualnym herbie naszego województwa z 2002 r. pt.: Herb województwa łódzkiego czyli trzy w jednym bez łódki. (przeczytaj)

 • Artykuł Marka Adamczewskiego o zawiłych losach herbu miasta Łodzi od XV do XX wieku pt.: Łódź z łódką w herbie. (przeczytaj)Genealogia - artykuły

 • Artykuł Tomasza Pietrasa o rodzie i przodkach założyciela Aleksandrowa Łódzkiego pt.: Antenaci Rafała Bratoszewskiego herbu Sulima. (przeczytaj)

 • Artykuł Tomasza Pietrasa i Mariusa von Schuttenbach o zagadkowych początkach rodziny geometry, który opracował plan Aleksandrowa pt.: Saga rodu Szutenbachów, czyli uroki genealogii rodzinnej. (przeczytaj)

 • Artykuł Piotra Szkutnika omawiający specyfikę źródeł do nowożytnych badań genealogicznych pt.: Podstawowe źródła do genealogii chłopskiej XIX-XX wieku. (przeczytaj)

 • Artykuł Piotra Szkutnika o pierwszych krokach w amatorskich badaniach genealogicznych pt.: Dlaczego warto zająć się rodzinną genealogią? (przeczytaj)

 • Artykuł Piotra Szkutnika o sposobach zbierania informacji w amatorskich badaniach genealogicznych pt.: W jaki sposób odtworzyć rodzinną genealogię? (przeczytaj)

 • Artykuł Andrzeja Kompy o tajnikach amatorskich badań genealogicznych pt.: Genealogicznie... (przeczytaj)Inne materiały z zakresu NPH

Bazy danych w formacie Microsoft Access z lekturami, do porządkowania własnych notatek, do katalogowania księgozbioru itp., arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel przeliczające dawne miary, wagi i jednostki monetarne, fragmenty dawnych map, przykłady herbów i pieczęci, pomoce do paleografii i inne przydatne materiały dydaktyczne dla studentów historii i nie tylko.  (zobacz)